ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA STRAKY

Základní škola

Straky – malá vesnička v srdci Polabské nížiny s počtem asi 500 obyvatel.
Budova školy se nachází na konci klidné ulice ve staré budově – postupně dle nutnosti a finančních možností opravované. V okolí školy jsou úrodná pole, rybníky a ve středu obce je rozlehlý park – časté cíle vycházek. V současnosti má škola tyto součásti: jednu třídu mateřské školy, I. stupeň základní školy, školní družinu, školní kuchyni a jídelnu.

Něco z historie:
Do roku 1990 sídlily v současné budově jen dvě třídy mateřské školy. Po sametové revoluci měla obec potřebu po mnoha letech znovuobnovit ve vesnici školu. Podařilo se! V prvním patře byly upraveny dvě třídy pro děti 1. – 5. ročníku, tělocvična, kabinet, sborovna a ředitelna, v přízemí byly vymezeny prostory pro jednu třídu mateřské školy. A mohlo se začít vyučovat!
Do školy dochází děti z místní obce, ale i obcí přilehlých podle potřeby a volných míst. Integrujeme děti.

Cílem naší školy je vychovávat děti zdravě sebevědomé, které věří v sebe sama, samostatné, tolerantní a přátelské. Rozvíjet spolupráci a posilovat vzájemné vztahy. Položit základ budoucímu vzdělávání všem dětem   s ohledem na jejich možnosti, zájmy a potřeby. Snažíme se o individuální přístup u dětí  v jakémkoli směru talentovaných a nadaných. Ve škola je typické rodinné klima. Základní škola a mateřská škola Straky je od 1. 12. 2002 příspěvkovou organizací s právní subjektivitou.